Visi

Membentuk masyarakat madani melalui pendidikan, sosial, ekonomi, dan dakwah sesuai pemahaman ahlus sunnah wal jama’ah

Misi

Menyelenggarakan pendidikan formal dan non formal

Mendirikan lembaga usaha dan pemberdayaan masyarakat dalam penguatan ekonomi bangsa

Menyiapkan kader dakwah yang siap terjun langsung kepada masyarakat

Membentuk lembaga sosial yang dimanfaatkan untuk masyarakat luas

Sambutan Pembina

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan rasa yukur yang dalam kepada Allah Ta’ala, kami dengan senang hati mengucapkan ahlan wa sahlan di Al Ma’wa Islamic School, sekolah para juara dan hafizh al Qur’an. Sekolah yang mendidik murid menjadi generasi hafizh al Qur’an dan berakhlaqul karimah dalam kehidupan

Kuliah Islam Al Ma'wa

SD Qur'an Teknologi Al Ma'wa

Al Ma'wa Boarding School

Kebanggan Iman

Oleh : abu Muhammad Lexi Zulkarnaen         Jangan kamu merasa hina dan susah,         kamu adalah orang-orang yang LEBIH TINGGI         kalau sekiranya kamu benar-benar BERIMAN         (Al Imran : 139)     Cermin kondisi umat masa kini adalah cermin retak,...

Keluarga Pintu Kesuksesan

Oleh : Muflihin Al Mufti, M.Pd.I BismillaahirrahmaanirrahiimSeringkali kita dengar orang-orang yang membangun karir bertahun-tahun akhirnya terpuruk oleh kelakuan keluarganya. Ada yang dimuliakan di kantornya tapi dilumuri aib oleh anak-anaknya sendiri, ada yang...

Jagalah Dirimu dan Keluargamu dari Api Neraka

Oleh Muflihin Al Mufti, S.Pd.I., M.Pd.I.   “Wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari Api Neraka” (terj. Qs. At-Tahrim ayat 6). Ayat di atas berisi perintah Allah Ta’ala kepada orang-orang beriman untuk melindungi diri dan keluarganya dari api...

Bersandarlah hanya kepada Allah Ta’ala

Tiada keberuntungan yang sangat besar dalam hidup ini, kecuali orang yang tidak memiliki sandaran, selain bersandar kepada Allah. Dengan meyakini bahwa memang Allah-lah yang menguasai segala-galanya; mutlak, tidak ada satu celah pun yang luput dari kekuasaan Allah,...

AKHLAQ DI DALAM ISLAM

Sahabat…yang dirahmati Allah Akar kata 'AKHLAQ' dalam bahasa 'Arab adalah 'kholaqo' (masdar tsulastsy) yang  merupakan akar pula kata-kata 'kholiq', 'kholq' dan 'makhluq'. 'kholaqo'  sendiri berarti menciptakan. Ketiga buah kata 'Kholiq', 'Akhlaq' dan 'makhluq'...